Baza danych małych zasobników ciepła, czerwiec 2022

  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 600,00 zł

BAZA DANYCH MAŁYCH ZASOBNIKÓW CIEPŁA, v.1.0

Ostatnia aktualizacja bazy: czerwiec 2022

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na magazyny ciepła związane z rozwojem rynku energetyki słonecznej, wsparciem funduszy ekologicznych dla magazynów ciepła  stosowanych w domach mieszkalnych i przez prosumentów oraz wprowadzaniem taryf dynamicznych opracowana została pierwsza w Polsce baza danych magazynów ciepła dostępnych na krajowym rynku.

Opis modeli magazynów i ich parametrów prezentowanych w bazie odpowiada stanowi (dostęp do informacji techniczno-handlowej) na dzień 31 marca 2022.

Baza danych „Magazyny ciepła w Polsce 2022” dostępna jest w formacie pliku Excel i przedstawia ofertę polskich przedsiębiorców. Zawarte w niej produkty przedstawiają niemal tysiąc magazynów ciepła różnych typów i wielorakich zastosowań oferowanych przez różnych producentów. W celu łatwego odnalezienia odpowiedniej konstrukcji i dopasowania do oczekiwanych zastosowań każdą kolumnę można sortować i filtrować według samodzielnie ustalonego kryterium.

 

owstała na podstawie danych zebranych z kart katalogowych i ofert handlowych urządzeń dostępnych na stronach internetowych polskich przedsiębiorców i zawiera:

  • Listę 40 przedsiębiorstw, które oferują magazyny ciepła;
  • 969 modeli urządzeń;
  • 30 parametrów opisujących dany model;
  • zestawienia oraz analizy statystyczne dostępnych magazynów wraz z kosztami.

Baza danych zawiera też dodatkowe informacje pochodne, takie jak pojemność cieplna i szacunkowe koszty magazynowania ciepła dla ustalonych warunków referencyjnych, które w praktyce różnią się w zależności od konkretnych zastosowań. Koszty są znacznie niższe niż koszty wszystkich innych rodzajów magazynów energii. Należy je jednak traktować jako orientacyjne i w każdym konkretnym przypadku zaleca się kontakt z producentem (poprzez dane kontaktowe podane w bazie danych).

Więcej informacji znajdą Państwo w wersji DEMO bazy.

Baza danych może nie zawierać wszystkich producentów, produktów i ich parametrów. W przypadku zauważenia ewentualnych braków lub dodatkowych pytań o zawartość bazy prosimy o kontakt: biuro@ieo.pl