Prognoza kosztów wytwarzania i cen energii elektrycznej do 2040 roku - aktualizacja marzec 2020

 • Dostępność: Jest
 • szt.
 • 2 583,00 zł

Aktualizacja: marzec 2020

 

Instytut Energetyki Odnawialnej opracował zaktualizowaną prognozę średniorocznych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Piąta z kolei aktualizacja prognozy IEO została oparta na weryfikacji założeń i wyników poprzedniej, która odnosiła się do  scenariusza transformacji energetycznej wg projektu Krajowego planu na rzecz Klimatu KPEiK z grudnia 2019 r. Obecna prognoza uwzględnia ewolucyjną zmianę początkowo niezwykle konserwatywnego podejścia rządu do strategii energetycznej, aktualizuje dane statystyczne wskazujące na znacznie szybsze niż zakładał rząd RP odchodzenie od węgla (zarówno na poziomie wytwarzania jak i redukcji ambicji inwestycyjnych), szybszy rozwój OZE i gwałtowną poprawę konkurencyjności energetyki odnawialnej. Tam, gdzie rządowe założenia wyraźnie odbiegają od rzeczywistości, autorzy prognozy dokonali ich urealnienia, w szczególności w zakresie technologii OZE, w tym prosumenckich.

 

 

 

Oferowany produkt prezentuje kompleksowe podejście Instytutu i zawiera:

 

 • raport będący syntetycznym podsumowaniem wyników obliczeń;
 • załącznik techniczny omawiający metodologię  i założenia modelu prognostycznego;
 • tabele i wykresy zebrane w jednym przejrzyście zbudowanym pliku w formacie excel;
 • licencję na użytkowanie produktu

 

 

 

Spis treści raportu:

 

 • Streszczenie
 • Wprowadzenie
 • Cel i zakres pracy
 • Konstrukcja scenariusza
 • Miks mocy
 • Miks energii
 • Wyniki
 • Ceny hurtowe
 • Taryfy energii i dystrybucyjne
 • Porównanie i weryfikacja
 • Podsumowanie i wnioski
 • Załączniki
 • Spis ilustracji
 • Bibliografia

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu biuro@ieo.pl